pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Wyniki drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład
07-06-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych Gminie Płaska przyznano dofinasowanie w wysokości 10.450.000 zł na realizację 2 inwestycji tj.:

1) Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska

Inwestycja dotyczy przebudowy odcinków dróg gminnych - położenie nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 5 km między innymi w miejscowościach:
- Serski Las Hydrofornia,
- Dalny Las j. Serwy nr 159521B,
- Serwy nr 159536B,
- Płaska pogranicze od dr wojewódzkiej nad lasem
nr 102686B
- Gruszki - kierunek na Lubinowo nr 102712B
- remont nawierzchni - Strzelcowizna nr 102704B.

Inwestycja wpłynie na wzrost konkurencyjności regionu i obszaru przygranicznego oraz przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

2) Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w  Płaskiej – budowa indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego

Inwestycja dotyczy między innymi: budowy indywidualnych źródeł ciepła zeroemisyjnego (instalacja fotowoltaiczna, budowa pompy ciepła oraz instalacja banku energii) wraz przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i świetlicy wiejskiej w Płaskiej. W ramach zadania planowana m.in. jest zmiana systemu ogrzewania obiektu z węglowego na indywidualne źródło ciepła zeroemisyjnego oraz rozbudowa obiektu z wszelkim niezbędnym wyposażeniem, a także zagospodarowanie terenu wokół obiektu,

Procentowy udział własny Gminy Płaska w realizacji obu inwestycji: 5%

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość