pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste-Macharce-Strzelcowizna
27-04-2022 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Polski Ład

   W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 1), Gmina Płaska rozpoczyna realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna”.   

Kwota promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 4.275.000,00 PLN , co stanowi 90,08 % ostatecznej wartości Inwestycji. W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w dniu 15.02.2022 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycji tj.:

 - na część I: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Pogranicze Macharce – Podmacharce nr 159513B w msc. Podmacharce z firmą EKODROM Sp. z o.o.,  

- na część II: Przebudowa drogi gminnej nr 102692B Macharce - Strzelcowizna w msc. Macharce z firmą  STRABAG Sp. z o.o.,

oraz z firmą Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. na trzy odcinki dróg w formule „zaprojektuj i wybuduj”:

- na część III: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Macharce – Mołowiste nr 102681B w msc. Mołowiste,

- na część IV: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 159538 w msc. Strzelcowizna,

- na część V: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102692B w msc. Strzelcowizna.

Łączna wartość zadania wynosi 4.745.854,81 PLN, z czego wkład własny Gminy Płaska to kwota 470.854,81 PLN.

Łączna długość dróg do przebudowy to ok. 3,5 km.  Inwestycja polega na wymianie kompletnie zdegradowanej nawierzchni asfaltowej i żwirowej dróg. W ramach inwestycji planowane jest: wykonanie nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z betonu asfaltowego i poboczy z kruszywa naturalnego oraz wykonanie przebudowy i budowy zjazdów.

Przebudowa ciągu dróg gminnych Mołowiste - Macharce – Strzelcowizna

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość