pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Informacje o projekcie
25-02-2022 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Logo PL BY UA

 

IntCanalPromo - projekt nr PBU3/1045/20 pn. „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego”

 

Gmina Płaska (Parter Wiodący) wspólnie z Zarządem Wsi Sopoćkinie (Partner projektu) - Obwód grodzieński, Białoruś, realizuje projektu nr PBU3/1045/20 pn. „Zintegrowany system promocji strefy Kanału Augustowskiego jako unikalnego transgranicznego produktu turystycznego” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENI Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny Dziedzictwo, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Łączny budżet projektu to kwota 69 302,00 €, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (86,58 %)  wynosi 60 000,00 €.  Projekt realizowany jest od początku stycznia 2022 r. przez okres 12 miesięcy.

Działania projektu rozciągają się wzdłuż Kanału Augustowskiego - wyjątkowego dzieła hydrotechnicznego z XIX wieku. Łączy on Wisłę (PL) z Niemnem (BY) i jest kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Głównym problemem tego obszaru jest niska konkurencyjność, ubogi zakres lokalnych usług turystycznych, brak „transgranicznych” produktów turystycznych i krótki średni czas pobytu przyjezdnych.

Cel ogólny projektu: Wzmocnienie konkurencyjności i potencjału obszaru Kanału Augustowskiego jako unikalnego produktu i destynacji turystyki o charakterze transgranicznym.

Koncepcja projektu obejmuje szereg działań mających na celu promocję strefy Kanału Augustowskiego jako transgranicznego produktu turystycznego.

W ramach projektu zostaną podjęte działania promocyjne, celem uświetnienia 200-lecia budowy Kanału Augustowskiego. Gmina Płaska zorganizuje Jubileuszową Konferencję Naukowo – Historyczną poświęcona 200-leciu budowy Kanału Augustowskiego, zaś partner białoruski zorganizuje Festiwal Folklorystyczny z okazji jubileuszu. Obydwa wydarzenia mają na celu przyciągnięcie różnych grup odbiorców do odwiedzenia obszaru Kanału Augustowskiego o różnych porach roku.

Ponadto  w ramach projektu zostanie wdrożona promocja Kanału Augustowskiego za pomocą nowoczesnych narzędzi internetowych. Stworzona zostanie platforma informacji turystycznej (e-Canal)  w pełni dedykowanej turystyce w całym rejonie Kanału Augustowskiego w Polsce i Białorusi, która zgromadzi wszystkie dostępne dane i zapewni łatwy i intuicyjny dostęp do pełnej oferty turystycznej obszaru.

Partner Wiodący uruchomi Historyczną Transgraniczną Grę Terenową na temat Kanału Augustowskiego. Trasa quest’u poprowadzi uczestników wzdłuż Kanału Augustowskiego po polskiej i białoruskiej stronie. Gra terenowa będzie przygotowana w trzech wersjach językowych: PL, RU, EN, a scenariusz gry zostanie przekształcony w interaktywną aplikację online. W ten sposób gracze będą mogli grać w grę za pomocą własnych urządzeń mobilnych oraz w terenie.

W ramach projektu po stronie polskiej ustawione zostaną dwa witacze (oznakowanie na miejscu w celu poinformowania przejeżdżających turystów, że wjeżdżają albo opuszczają miejsce docelowe): jeden przy wjeździe na granice Gminy Płaska od strony zachodniej oraz jeden witacz w lokalizacji przy przejściu granicznym Rudawka/Lesnaja przy Kanale Augustowskim. Wolnostojące, widoczne znaki powitalne mają częściowo charakter informacyjny (informują przejeżdżających gdzie się znajdują), ale przede wszystkim służą do promocji turystyki, ponieważ dają możliwość zareklamowania walorów rejonu Kanału Augustowskiego osobom, które na jego teren wjeżdżają.

Partner białoruskizamówi wykonanie i montaż (napisu przestrzennego z nazwą miejscowości SOPOCKIN. Znak powitalny będzie wykonany z liter 3D, który zostanie ustawiony na wjeździe do miasteczka Sopoćkin od strony Grodna (jest to tzw. Brama Kanału Augustowskiego).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość