b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Wodne "strefy ciszy"
23-07-2015 Maciej Zdancewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

Szanowni Państwo,

zgodnie z Uchwałą Nr 68/XI/07 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie ograniczenia żeglugi jednostek pływających o napędzie spalinowym na określonych jeziorach powiatu augustowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego nr 218 poz. 2228 z dnia 5 października 2007 r.) na jeziorach Serwy, Głębokie, Pobojne, Szlamy na terenie Gminy, wprowadza się zakaz pływania jednostkami pływającymi przy użyciu silnika spalinowego w okresie od 15 czerwca do 15 września każdego roku z wyłączeniem rodzaju jednostek pływających, o których mowa w § 2 w/w uchwały.

Na Kanale Augustowskim i jeziorach znajdującymi się trasie kanału powyższa uchwała nie obowiązuje, a ma zastosowanie Zarządzenie Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego nr 128 poz. 1228 dnia 11 maja 2006 r.)  Zgodnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. 2002 Nr 210 poz. 1786) jedyną śródlądową drogą wodną w obrębie gminy Płaska jest administrowany przez RZGW w Warszawie Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą (km 0+000) do granicy Państwa (km 83+000), wraz z jeziorami znajdującymi się trasie tego kanału.

W celu uniknięcia niespodzianek wszystkich motorowodniaków zapraszam do zapoznania się z w/w aktami.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość