pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Cyberbezpieczna Płaska
01-07-2024 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska otrzymała dofinansowanie w wysokości 187 060,84 zł (94% wydatków kwalifikowalnych) z programu „Cyberbezpieczny Samorząd” ma realizację projektu „Cyberbezpieczna Płaska”. Projekt realizowany będzie na rzecz Urzędu Gminy Płaska i ma na celu znaczące wzmocnienie infrastruktury IT oraz podniesienie poziomu ochrony danych. Ochrona informacji jest kluczowa zarówno dla bezpieczeństwa mieszkańców, jak i dla efektywnego działania Urzędu, w kontekście rosnącego znaczenia cyberbezpieczeństwa w świecie współczesnych technologii.

Podstawowe cele projektu:

1. Wzmocnienie infrastruktury IT Urzędu Gminy Płaska.

2. Zwiększenie bezpieczeństwa danych i systemów.

3. Wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań do monitorowania bezpieczeństwa.

4. Rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).

5. Edukacja pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Efekty dla wymienionych celów będą wyglądać następująco:

1. Nowoczesna i zabezpieczona infrastruktura IT, zapewniająca wydajne i bezpieczne środowisko pracy.

2. Zwiększone bezpieczeństwo danych, minimalizujące ryzyko wycieku lub utraty informacji.

3. Skuteczne wykrywanie i reagowanie na zagrożenia cybernetyczne.

4. Poprawa zgodności z przepisami i normami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa.

5. Wyższy poziom świadomości cybernetycznej wśród pracowników, zmniejszający ryzyko błędów ludzkich.

6. Efektywne i aktualne doradztwo w zakresie cyberbezpieczeństwa, wzmacniające całościową strategię bezpieczeństwa.

7. Realizacja priorytetów i wymogów Funduszy Europejskich w zakresie wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa na poziomie krajowym.

8. Wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w regionie, przyczyniając się do ogólnokrajowej sieci bezpiecznych jednostek administracji publicznej.

Okres realizacji projektu: do 30.06.2024 r.

➡ Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Cyberbezpieczny Samorząd – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl):  

______________________

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)

Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe

Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze

FERC.02.02-CS.01-001/23

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość