pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem pozyskania drewna
04-06-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

KOMUNIKAT
w sprawie możliwości zgłaszania uwag do propozycji aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna w odniesieniu do polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 stycznia 2024r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku informuje, że realizując polecenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26.04.2024r. przedłoży do wiadomości publicznej propozycję aktualizacji obszarów objętych wstrzymaniem/ograniczeniem pozyskania drewna.

Materiały do konsultacji zamieszczone zostały na stronie internetowej Nadleśnictwa Szczebra:

https://szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/komunikat

Uwagi do proponowanej listy obszarów, będzie można zgłaszać w terminie od dnia 3 do 7 czerwca 2024r, po jej opublikowaniu na stronie Nadleśnictw Szczebra.

Wnioski/uwagi będzie można przesyłać na adres mailowy lub składać osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra.

Informujemy jednocześnie, że przyjęty tryb zbierania uwag, w zakresie o którym mowa powyżej, jest rozwiązaniem służącym przygotowaniu materiałów do dalszego procedowania na poziomie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość