pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Dni wolne od pracy
27-04-2023 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

ZARZĄDZENIE NR 385/23
WOJTA GMINY PŁASKA
z dnia 26 kwietnia 2023 r.
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Płaska w 2023 r.


Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy Płaska:
1) dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) — za odpracowaniem w sobotę 20 maja 2023 roku;
2) dzień 14 sierpnia 2023 roku (poniedziałek) — za odpracowaniem w sobotę 2 września 2023 roku.

§ 2. Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Płaska oraz podlega rozpowszechnieniu poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość