pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Serwy
21-03-2023 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Płaska

z dnia 20 marca 2023 r.

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Serwy

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz Uchwały Nr XVII/108/05 Rady Gminy Płaska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Płaska

Wójt Gminy Płaska

ogłasza konsultacje społeczne w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Serwy

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 28 marca 2023 r. i trwać będą do 11 kwietnia 2023 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zbierania propozycji do nadania nazw ulic w miejscowości Serwy poprzez umieszczenie obwieszczenia o konsultacjach wraz z propozycją „Wprowadzenia nazewnictwa dróg i ulic w gminie Płaska dla miejscowości Serwy” na stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne", na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płaska oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Serwy.

Opinie i uwagi można zgłaszać pisemnie na formularzu ankiety dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "Konsultacje społeczne":

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,

- za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska,

- osobiście w budynku Urzędu Gminy Płaska, pokój nr 1 (w dniach i godzinach pracy urzędu).

Konsultacje społeczne dotyczące nadania nazw ulic w miejscowości Serwy mają charakter opiniodawczy i skierowane są do mieszkańców sołectwa Serwy.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość