pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą
13-03-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Edycja3PGR), Gmina Płaska rozpoczyna realizację inwestycji pn. Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz z niezbędną infrastrukturą".   

Kwota promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 1.960.000,00 PLN, co stanowi 74,87 % ostatecznej wartości Inwestycji.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w dniu 08.03.2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycji tj. z:

  • Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym San-System Sp. z o.o.: ul. Mazurska 30B, 19-400 Olecko na CZĘŚĆ I:  Remont budynków stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Płaska wraz niezbędną infrastrukturą.

 

  • Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną „SZCZEPAŃSKI” Michał Szczepański: ul. Elektryczna 2/3, 16-300 Augustów na CZĘŚĆ II:  Adaptacja budynku po byłej szkole w m. Strzelcowizna

 Zakres zamówienia cz. I obejmuje:

 SUW Płaska - wykonanie ocieplenia budynku, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, wykonanie opasek wokół budynku, wykonanie ogrodzenia, budowa sieci wodociągowej fi 90 PEHD Płaska - Pobojno długości 403,0 mb.

SUW Serski Las – naprawa ocieplenia budynku, wymiana drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego,  poprawa systemu uzdatniania wody z orurowaniem ze stali kwasoodpornej i pełnym sterowaniem, dostawa i montaż inst. fotowoltaicznej o mocy 9,9 kWp.

SUW Gruszki - naprawa ocieplenia budynku, wymiana drzwi wejściowych, wymiana oświetlenia na energooszczędne, poprawa systemu uzdatniania wody z orurowaniem ze stali kwasoodpornej i pełnym sterowaniem, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego.

Zakres zamówienia cz. II obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac polegających na adaptacji budynku po byłej szkole na budynek administracyjno – biurowy z niezbędną infrastrukturą.

 W ramach zadania przewiduje się niżej wymienione prace:

-  przebudowę i remont budynku przeznaczonego pod potrzeby administracji i obsługi sieci wodociągowej na terenie Gminy Płaska,

-   zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,

-   montaż oświetlenia energooszczędnego LED na budynku i na działce,

-   wykonanie nowego przyłącza energetycznego i wodociągowego,

-   wykonanie oczyszczalni ścieków o przepustowości do 1 m3/dobę,

-  demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego ogrodzenia wraz z dwiema bramami wjazdowymi i  furtką,

-   wykonanie dróg dojazdowych placów manewrowych i chodników oraz opasek wokół budynku

- Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnej (niska zieleń), nowe nasadzenia.

 

Łączna wartość zadania wynosi 2.618.000,00 PLN, z czego wkład własny Gminy Płaska to kwota 658.000,00 PLN.

Termin realizacji inwestycji to 8 miesięcy dla cz. I. oraz 14 miesięcy dla cz. II od dnia podpisania umów.  

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość