pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska
13-03-2023 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z otrzymaną promesą na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 2), Gmina Płaska rozpoczyna realizację inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Płaska”.   

Kwota promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi 6.210.061,07 PLN , co stanowi 95 % ostatecznej wartości Inwestycji.

W ramach rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w dniu 10.03.2023 r. zostały podpisane umowy z wykonawcami poszczególnych zadań inwestycji tj.:

* Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przytorowa 24, 16-400 Suwałki na przebudowę i rozbudowę: drogi gminnej nr 159521B Serski Las - Dalny Las w msc. Dalny Las (buduj) i drogi gminnej nr 159536B w msc. Serwy- w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

* STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzyniewska 10, 05-800 Pruszków na: remont drogi gminnej nr 102704Bw msc. Strzelcowizna  – w formule „zaprojektuj i wybuduj” oraz przebudowę i rozbudowę drogi gminnej: nr 102686B w msc. Płaska i  drogi gminnej nr 101712B w msc. Gruszki - w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem powierzono wykonawcy: Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz.

Łączna wartość zadania wynosi 6.536.906,39 PLN, z czego wkład własny Gminy Płaska to kwota 326.845,32 PLN.

Termin realizacji inwestycji to 14 miesięcy od dnia podpisania umów tj. do 10 maja 2024 r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość