pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Informacja o opłacie miejscowej
12-06-2024 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku ze zbliżającym się sezonem turystycznym 2024 Urząd Gminy Płaska przypomina o konieczności pobierania opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy w kwocie 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Konieczność pobierania opłaty miejscowej wynika z Uchwały nr VI/50/19 Rady Gminy Płaska z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XI/80/15 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacać ją na rachunek Gminy Płaska:

SBR Bank  29 8769 0002 0202 0680 2000 0020

Gmina Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska

Tytułem: Inkaso opłaty miejscowej za miesiąc …………

w  terminie do 10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin wpłaty opłaty miejscowej, gdyż za nieterminowe wpłaty, tj. dokonane po 10 dniu każdego kwartału nie będą wypłacane przysługujące prowizje. Szczegółowe informacje dot. zasad poboru opłaty miejscowej znajdują się w wyżej wymienionej Uchwale Rady Gminy Płaska.

W załączeniu znajduje się oświadczenie inkasenta opłaty miejscowej, które należy wypełnić i dostarczyć do Urzędu Gminy Płaska listownie, bądź też osobiście przy odbiorze kwitariusza do poboru opłaty. Oświadczenie niezbędne jest do PIT-11, który wystawiany jest corocznie dla każdego inkasenta opłaty miejscowej, niezależnie od kwoty wpłaconego inkasa.

Po kwitariusze należy zgłaszać się do pokoju nr 9 na I piętrze Urzędu Gminy Płaska od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Przy odbiorze lub zdaniu kwitariusza proszę zgłaszać wszystkie zmiany danych osobowych, zwłaszcza numer rachunku bankowego, na który będzie przekazywana prowizja.

Jednocześnie informujemy, iż pobieranie i odprowadzanie opłaty miejscowej na terenie Gminy Płaska jest obowiązkowe. W związku z powyższym, w sezonie turystycznym 2024, przeprowadzane będą kontrole przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Płaska wśród podmiotów zobowiązanych do poboru opłaty zlokalizowanych na terenie Gminy Płaska. Kontrolowana będzie prawidłowość, rzetelność oraz terminowość odprowadzania opłaty miejscowej.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 35 ust.1 pkt 2, ust. 2 i 3, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie obowiązek zgłoszenia obiektu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskim na terenie gminy Płaska posiada:

  • przedsiębiorca, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w innym obiekcie - niebędącym obiektem hotelarskim ( hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym, polem biwakowym)
  • rolnik, który zamierza świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym.

 

Zgodnie z art. 601 § 4 pkt 3 Kodeksu wykroczeń – ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - przedsiębiorca, który wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Więcej informacji na temat wpisu do ewidencji można uzyskać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy, pod nr tel. 87 643 90 61 lub e-mail:

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość