pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Obowiązek udokumentowania sposobu pozbywania nieczystości ciekłych
15-11-2023 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Informacja

dot. kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

 

Wójt Gminy Płaska działając na podstawie art. 6 ust. 5a w związku z art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa właścicieli nieruchomości do okazania umowy i dowodów uiszczania opłat za usługi pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
za okres:

 • ostatnich 12 miesięcy w przypadku zbiornika bezodpływowego (szamba),
 • ostatnich 24 miesięcy w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków,

w terminie do 15 grudnia 2023 r.

Powyższe dokumenty należy okazać osobiście w Urzędzie Gminy Płaska pok. nr 15, listownie lub w formie dokumentu elektronicznego na adres .

W przypadku braku przedłożenia wymaganych dokumentów wójt wszczyna kontrolę w zakresie wykonywania obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykaz firm posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płaska został dołączony do tej informacji.

W przypadku pytań proszę o kontakt pod nr tel. 87 643 90 82.

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PŁASKA:

 1. Zakład Usług Asenizacyjnych Stankiewicz Henryk, ul. Łazienna 56, 16-300 Augustów, tel. 600-369-257

 2. Przedsiębiorstwu Handlowo Usługowemu MIWEX Rafał Wyrzykowski, Żłobin 1,
  16-503 Krasnopol, tel. 607-045-328

 3. "SZAMBONUREK" Wywóz Nieczystości Płynnych Robert Kotowski, ul. Wilcza 22D, 16-300 Augustów, tel. 607-790-089

 4. WC Serwis Polska  Sp. z o.o., ul. Szybowa 2, 41–404 Zabrze, tel. (32) 278 45 31

 5. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, tel. (22) 614 59 79

 6. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, tel. 800 000 800

 7. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, ul. Stolarska 3, 16-315 Lipsk, tel. (87) 643 26 88

 

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość