pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-kgw.jpg
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Płaska
23-05-2024 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

 

INFORMACJA

 

Gmina Płaska uprzejmie informuje, iż Rada Gminy Uchwałą nr XXVII/226/22 z dnia 15 marca 2022 r. wyznaczyła miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

Miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Płaska:

- plaża gmina Jazy (część działki nr ewid. 187/4),

- plaża gmina Paniewo (część działki nr ewid. 362/2),

- plaża gminna w Serwach (część działki nr ewid. 101/6),

- przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej (część działki nr ewid. 249/10),

- przy śluzie w Mikaszówce (część działki nr ewid. 2),

- przy świetlicy w Rudawce (część działki nr ewid. 71),

- przy świetlicy w Mołowistym (część działek nr ewid. 50/2, 49/1).

Regulamin handlu przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach

§1. Regulamin określa zasady prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i soboty na części działek: nr ewid. 187/4 plaża gmina Jazy, nr ewid. 362/2 plaża gmina Paniewo, nr ewid. 101/6 plaża gminna w Serwach, nr ewid. 249/10 przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, nr ewid. 2 przy śluzie w Mikaszówce, nr ewid. 71 przy świetlicy w Rudawce, nr ewid. 50/2, 49/1 przy świetlicy w Mołowistym.

§2. Na działkach o której mowa w § 1 - bez opłaty targowej - mogą być sprzedawane wyłącznie produkty wskazane w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników, tj. produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wytworzone w gospodarstwie rolnym rolników dokonujących sprzedaży.

§3. 1. Sprzedaż może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego celu.

2. Stanowiska handlowe powinny być oznaczone w sposób widoczny i umożliwiający identyfikację prowadzącego handel.

§4. W wyznaczonym do handlu miejscu zabrania się:

1) sprzedaży innych produktów niż te, na które zezwala ustawa, o której mowa w § 2;

2) zaśmiecania terenu;

3) niszczenia urządzeń i obiektów.

§5. Na wyznaczonym do handlu miejscu mogą znajdować się jedynie pojazdy, z których prowadzona jest sprzedaż towarów oraz samochody służące do transportu towaru będącego przedmiotem handlu.

§6. Prowadzący działalność handlową obowiązani są do:

1) utrzymania czystości i porządku w czasie trwania handlu;

2) pozostawienia uprzątniętego stanowiska po zakończeniu działalności handlowej.

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość