pl_portal.jpg
baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Informacje o projekcie
26-12-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość

logotyp programu PL BY UA

logotyp CanalCluster

CanalCluster

Projekt nr PBU2/0971/18 pn. Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej „Kanał Augustowski (CanalCluster)

   Gmina Płaska wspólnie z Zarządem Wsi Sopoćkinie (Obwód grodzieński, Białoruś) realizuje projektu nr PBU2/0971/18 pn. Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej „Kanał Augustowski (CanalCluster), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny Dziedzictwo, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii. Łączny budżet projektu to kwota 71 570,00 €, zaś dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (76,29%)  wynosi 59 639,28 €.  

   Działania projektu rozciągają się wzdłuż Kanału Augustowskiego - wyjątkowego dzieła hydrotechnicznego z XIX wieku, łączącego Wisłę z Niemnem, który jest kandydatem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

   Głównym problemem tego obszaru jest niska konkurencyjność, ubogi zakres lokalnych usług turystycznych, brak „transgranicznych” produktów turystycznych i krótki średni czas pobytu przyjezdnych.

   Koncepcja CanalCluster jest efektem współpracy transgranicznej w ramach realizowanego wcześniej, w perspektywie 2007-2013, projektu. Korzystając z osiągniętych wyników i zdobytego doświadczenia, projektowi partnerzy zgodzili się rozwijać współpracę transgraniczną w zakresie promocji turystyki kulturowej wzdłuż Kanału Augustowskiego.

   Zamierzają osiągnąć swoje cele organizując wspólny kajakowy rejs studyjny, opracowując strategię rozwoju produktu oraz tworząc klaster odpowiedzialny za przyszłe zarządzanie i promocję tworzonego produktu turystycznego – pierwszej bezwizowej trasy turystycznej przez polsko-białoruską granicę, drogą wodną Kanału Augustowskiego. Spływ Kanałem Augustowskim kierowany jest do przedstawicieli branży turystycznej i potrwa cztery dni - dwa dni w Polsce i dwa dni na Białorusi. Działaniom projektu towarzyszyć będzie akcja promocyjna obejmująca album ze zdjęciami, przewodnik, cztery spoty oraz zestaw gadżetów kajakowych. Planowane jest również zorganizowanie konferencji zamykającej pn. „Transgraniczny Klaster Turystyki Historycznej - Kanał Augustowski”. Uroczystość podpisania Porozumienia o Transgranicznym Klastrze Turystyki przez wszystkich członków inicjatywy będzie istotnym etapem tego wydarzenia i formalnie rozpocznie działalność Klastra.

   W ten sposób projekt tworzy stabilną platformę współpracy transgranicznej - sieć instytucji pogranicza związanych ze zrównoważoną turystyką, która wzmacnia relacje gospodarcze w regionie. Dlatego też w dłuższej perspektywie działania klastra połączone z wysiłkami jego członków zwiększą możliwości władz i podmiotów świadczących usługi turystyczne oraz podniosą atrakcyjność Kanału Augustowskiego po obu stronach granicy.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość