b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest
09-06-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Wójt Gminy Płaska informuje o możliwości uzyskania w roku 2021 dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Dofinansowanie nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy Gmina Płaska otrzyma dotację na ten cel ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Kwota dofinansowania zadania może wynieść do 100% kosztów.

Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane tj. demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie lub transport i utylizację eternitu zdjętego we wcześniejszych latach i składowanego dotychczas na posesji.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem oraz montażem nowych pokryć dachowych.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na demontaż, zbieranie, transport azbestu powinny w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2021 r. złożyć odpowiedni wniosek dostępny przy niniejszym ogłoszeniu oraz w Urzędzie Gminy Płaska, pokój nr 01 - parter wraz z załącznikami.

Powyższy wniosek należy składać w Urzędzie Gminy Płaska, 16 – 326 Płaska 53, pokój nr 01 - parter lub przesłać pocztą na ww. adres.

Osoba do kontaktu: Robert Hańczuk, tel. 87 643 90 65.

Wnioski złożone nie wypełnione w całości nie będą rozpatrywane przy składaniu o dofinansowanie.

Przed przystąpieniem do demontażu wyrobów zawierających azbest właściciel nieruchomości powinien złożyć w Starostwie Powiatowym w Augustowie, Wydział Budownictwa wniosek o zmianę pokrycia dachowego a w miejscowościach objętych strefą konserwatorską powyższy wniosek należy uzgodnić z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15 – 554 Białystok.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość