b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego
02-04-2021 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakimi są ujemne skutki przezimowania w Gminie Płaska.
Wzór wniosku o oszacowanie strat można pobrać ze strony internetowej www.plaska.pl, w Urzędzie Gminy Płaska (w holu budynku). Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Płaska (parter budynku przy okienku podawczym).
Wnioski można składać w terminie do 19 kwietnia 2021 r.

Informuję, iż w dniu 2 kwietnia 2021 roku Wójt Gminy Płaska wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
Wniosek rolnika o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (odnośnik poniżej), jak również bezpośrednio w siedzibie urzędu.
Wypełnione wnioski o oszacowanie szkód wraz z kopią aktualnego wniosku o przyznanie płatności należy złożyć do Urzędu Gminy Płaska.
Kontakt z pracownikami urzędu pod numerem telefonu: 87 643 90 61.

Pod poniższym adresem dostępne są wnioski o oszacowanie strat:
https://puw.bip.gov.pl/kleski-zywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość