b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Konsultacje społeczne dotyczące sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska
30-10-2020 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

WÓJT GMINY PŁASKA

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska

Konsultacje trwają od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Przedmiotem konsultacji są planowane sposoby przyszłego zagospodarowania i użytkowania nieruchomości, w związku ze zmianą terenów użytków rolnych i nieużytków na zabudowę mieszkalną, rekreacyjną i usługową (rozbudowa terenów turystycznych na terenie Gminy Płaska).

Harmonogram i techniki konsultacji:

* Grupy (zespoły) robocze w formie warsztatu konsultacyjnego

w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej, Płaska 57A odbędzie się spotkanie grup roboczych z udziałem eksperta z dziedziny planowania przestrzennego, przedstawicieli Urzędu Gminy Płaska oraz moderatora. Osoby chętne do wzięcia udziału proszone są o zgłoszenie się w terminie do 16 listopada 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie 87 6439061. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami i zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią koronawirusa, o terminie warsztatu konsultacyjnego, poinformujemy w terminie późniejszym.

* Punkt konsultacyjny

w Urzędzie Gminy Płaska, Płaska 53 (pokój nr 01, parter) w godzinach 7.30 – 15.30, gdzie przy wsparciu merytorycznego pracownika urzędu można będzie zapoznać się z materiałami merytorycznymi i poglądowymi, wypełnić ankietę oraz złożyć propozycję lub uwagę w formie papierowej.

* E-konsultacje

w dniach od 1 listopada do 30 listopada 2020 r. na stronie http://bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Konsultacje społeczne będzie dostępna ankieta online dotycząca konsultowanego planu miejscowego z możliwością składania swoich propozycji i uwag. Ankieta będzie też dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Płaska (pokój 01, parter) oraz podczas spotkania konsultacyjnego zespołu eksperckiego.

ZALEŻY NAM NA ZEBRANIU PAŃSTWA POMYSŁÓW, OPINII I UWAG

MIEJSCA KONSULTACJI DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podczas warsztatu grup (zespołów) roboczych zapewniamy przerwę kawową.

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, tel. 87 6439065, e-mail:

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość