b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - informacja o przystąpieniu do projektu
11-09-2020 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Informujemy, że od czerwca 2020 r. Gmina Płaska przystąpiła do realizacji projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Działania 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Temat konsultacji: pogłębione konsultacje społeczne dotyczą sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska. Prace nad dokumentem planistycznym rozpoczęto na podstawie Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gminy Płaska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska, zmienionej Uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Płaska z dnia 31.05.2019 r.

Obszar konsultowanego dokumentu planistycznego: teren objęty uchwałą intencyjną zlokalizowany w miejscowości Płaska, obszar Gminy Płaska. Sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dotyczy 23 obszarów, obejmujących 79 działek oraz 2 części działek w miejscowości Płaska, zgodnie z załącznikami do Uchwały Nr XXI/157/17 Rady Gminy Płaska w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmienionej Uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Płaska z dnia 31.05.2019 r.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość