b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
VI edycja Olimpiady Aktywności Wiejskiej
14-07-2020 Jacek Nasewicz
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Regionalna Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) w województwie podlaskim zaprasza do udziału w VI edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich oraz ich zaangażowanie na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw w województwie podlaskim. Zgłoszenia przyjmowane są od 22.06 do 14.09. 2020 r.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje inicjatywy przeprowadzone w okresie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Laureaci poprzednich edycji mogą wziąć udział w konkursie, pod warunkiem zgłoszenia innej inicjatywy niż w latach poprzednich. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie formularza zgłoszeniowego w terminie od 22.06.2020 r. do 14.09.2020 r.

Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik nr 1a do Regulaminu Konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Marii Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok

e-mail:  

Z dopiskiem: Konkurs „Olimpiada Aktywności Wiejskiej”

 

Osobami do kontaktu są pracownicy Sekretariatu Regionalnego KSOW

e-mail:

tel. : 85 66 54 613 lub 207

Regulamin konkursu, niezbędne formularze i więcej informacji znajduje się na stronie podlaskie.ksow.pl

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość