b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
Szlak dydaktyczny Bocianisko
26-08-2014 Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość
Szlak dydaktyczny „Bocianisko” 

            Ważną inicjatywą promującą wartości przyrodnicze na terenie Nadleśnictwa Płaska jest szlak dydaktyczny ,,Bocianisko” im. Prof. Andrzeja Batko. Został on wytyczony w latach 1995-99 przez Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych przy wsparciu Nadleśnictwa Płaska oraz miejscowej ludności i władz. 

          Pokazana jest tu bogata rzeźba terenu ukształtowana przez lodowiec. Liczne wody, zarówno stojące jak i płynące, oddziaływają pozytywnie na bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego. Reprezentowana jest tu większość zbiorowisk roślinnych występujących w Puszczy Augustowskiej. Są to zbiorowiska leśne, łąkowe, bagienne i wodne. 

Przy trasie wyznaczone są punkty widokowe i umieszczone tablice dydaktyczne. Cała trasa oznakowana jest znakami czarnego szlaku turystycznego, liczy 37 km i jest podzielona na 6 odcinków. 

Odcinek I (Mikaszówka-Sosnówek-Lelak). Możemy tu podziwiać m in.: stopniowo zarastające jezioro Ślepe; zbiorowisko sosnowego boru bagiennego; Śluzę Sosnówek oraz pokazowe stanowisko drzew liściastych. 

Odcinek II (droga do Kudrynek). Atrakcją tego odcinka jest: wąwóz rzeczki Pieciówki z mozaiką mikrosiedlisk bagiennych i wilgotnych; Śluza Tartak; binduga Kudrynki; Śluza Kudrynki i dom śluzowego. 

Odcinek III (Kudrynki-Kurzyniec) . Zobaczmy tu: kaplicę i cmentarz na skraju wsi Rudawka; ekspozycję poświęconą przyrodzie i mieszkańcom tej części Puszczy Augustowskiej zorganizowaną w budynku dawnej szkoły w Rudawce; Śluza Kurzyniec. 

Odcinek IV (Kurzyniec-dolina Wołkuszanki). Zobaczymy tu: młode, sztucznie sadzone laski sosnowe; dolinę Wołkusznki z tarasami zalewowymi. 
Odcinek V (dolina Wołkuszanki-Wołkusz). Odcinek ten charakteryzują: młodniki i uprawy sosnowe na wydmach piaskowych; murawy kseromorficzne. 

Odcinek VI (Wołkusz-Rubcowo). Charakterystyczne dla tego odcinaka są: krajobrazy polodowcowe w formie moren, ozów, i kemów; bunkry z okresu II wojny światowej; kseromorficzne murawy; bory wilgotne wokół doliny Wołkuszanki (Plan Urządzania Lasu Nadleśnictwa Płaska na okres 01.01.2005 - 31.12.2014).

 
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Zgłoś
nieścisłość