baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
PRACA W WOJSKU CZEKA
05-12-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Już w styczniu 2023 roku osoby zainteresowane służbą w Wojsku Polskim będą mieli możliwość odbycia 28-dniowego szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w suwalskiej jednostce. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Suwałkach na bieżąco przyjmuje wnioski o powołanie na szkolenie. W 2022 roku Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach powołał w szeregi 14 pułku przeciwpancernego blisko 200 ochotników. WCR czeka na kolejnych kandydatów. I turnus szkolenia w 2023 roku rozpoczyna się już 16 stycznia.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ?

Kandydat ubiegający się o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej składa wniosek (wraz z kompletem dokumentów: dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły/studiów) o powołanie w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 21a. Może również przesłać go za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aplikować może również za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego Wojska Polskiego na stronie www.zostanzolnierzem.pl. Po wpłynięciu zgłoszenia do WCR, Rekruter nawiąże kontakt z ochotnikiem.

Żołnierz Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej uzyskuje:

  • wynagrodzenie na poziomie żołnierzy zawodowych od 4560 zł za każdy miesiąc służby;
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej;
  • pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;
  • czas odbywania Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej wliczany jest do okresu pełnienia służby wojskowej lub okresu zatrudnienia.

KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY?

Do służby wojskowej może być powołana osoba, która spełnia następujące warunki:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej;
  • posiada wiek co najmniej 18 lat;
  • nie była karana za przestępstwo umyślne.

Szczegółowe informacje nt. naboru do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w 14 pułku przeciwpancernym w Suwałkach udziela Zespół Rekrutacyjny WCR w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a, tel. 261 347 357.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość