b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Projekt "STARTER DLA MŁODYCH"
24-09-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A w Suwałkach w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna” realizuje od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2023 r. projekt: „STARTER DLA MŁODYCH”.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020; OSI PRIORYTETOWEJ I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,  DZIAŁANIE 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, PODDZIAŁANIE 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 AKTUALNIE TRWA I TURA REKRUTACJI DO PROJEKTU.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą składać dokumenty
rekrutacyjne w okresie od 22.09.2021 r. do 11.10.2021 r.(w biurze projektu partnera)

 Celem projektujest rozwój postaw przedsiębiorczych oraz samozatrudnienia wśród
72 osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-29 lat, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, zamieszkujących powiaty: suwalski, sejneński, augustowski, grajewski, moniecki i m. Suwałki, poprzez udzielenie bezzwrotnego wsparcia w postaci dotacji inwestycyjnej i pomostowej oraz zapewnienie wsparcia szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

Projekt skierowany jest do:

  •  osób biernych zawodowo lub osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z powiatu suwalskiego, sejneńskiego, augustowskiego, grajewskiego monieckiego i m. Suwałki, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach projektu planowane są następujące działania:

  1. Rekrutacja od III kwartału 2021 r. do II kwartału 2022 r.

ETAP 1: Nabór dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 2: Ocena formalna i merytoryczna dokumentów rekrutacyjnych;

ETAP 3: Rozmowa z doradcą zawodowym.

Planowane jest przyjęcie 120 formularzy rekrutacyjnych które zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

  1. Szkolenie „Mój biznes” 72 uczestnikom zostanie udzielone wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności, które zakończone będzie złożeniem biznes planów.
  2. Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 050 zł przyznana dla 72 uczestników projektu na podstawie złożonych biznes planów które, otrzymały najwyższą ilość punktów.
  3. Wsparcie pomostowe finansowe dla 72 uczestników projektu przez okres pierwszych
    6 miesięcy w kwocie maksymalnej 2600 zł netto.

Szczegółowe informacje o projekcie  uzyskają Państwo:

LIDER

Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A

Biuro Projektu w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym przy ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki

www.ares.suwalki.pl

Kierownik Projektu: Jolanta Szklarzewska tel. 87 566 20 55

Specjalista ds. Projektu: Marta Taraszkiewicz tel. 87 566 20 55

PARTNER PROJEKTU

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

Biuro Projektu, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki

www.lgd.suwalszczyzna.com.pl

Koordynator Projektu: Dorota Owsiejczuk, tel. 87 565 53 64.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne sa na stronie internetowej Lidera i Partnera

 

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość