b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
baner650.gif
PROTOKOŁY Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
19-01-2021 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Konsultacje przeprowadzone zostały zgodnie z Zarządzeniem nr 150/20 Wójta Gminy Płaska z dnia 21 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska, Zarządzeniem nr 158/20 Wójta Gminy Płaska z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w/w Zarządzenia oraz Uchwałą Nr XVII/108/05 Rady Gminy Płaska o zasadach i trybie prowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Płaska.

  Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji było sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska, którego granice zostały określone w Uchwale Nr XXI/157/17 Rady Gminy Płaska z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Płaska dla 23 obszarów w miejscowości Płaska, zmienionej Uchwałą Nr VI/53/19 Rady Gminy Płaska z dnia 31.05.2019 r.

 Termin i cel przeprowadzenia konsultacji

Celem konsultacji było:  

  1. Wzrost zainteresowania mieszkańców gminy Płaska procesem konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wzrost poziomu zrozumienia rozwiązań zaproponowanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz ich wpływu na zwiększenie terenów gminy pod inwestycje turystyczne oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez informowanie mieszkańców w sposób ogólnodostępny,  przekonujący i fachowy.
  3. Zebranie opinii, wniosków i rekomendacji w związku z rozwojem funkcji/zmianą terenów użytków rolnych i nieużytków na zabudowę mieszkalną, rekreacyjną i usługową.
  4. Przekazanie informacji dotyczących realizacji polityki przestrzennej w gminie w sposób w obiektywny i profesjonalny.
  5. Dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych udziałem w konsultacjach.

Konsultacje trwały od 1 listopada 2020 r.  do 15 grudnia 2020 roku.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość