Pogoda Płaska z serwisu
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-kalendarz.jpg
a3.jpg
rcl.png
Mikroporady.jpg
platnik_finan2.gif
logo.png
               
 
baner650.gif
Instalacje OZE w gospodarstwach domowych
24-01-2018 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

W związku z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie budowy instalacji OZE na terenie gminy Płaska w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, Gmina Płaska informuje o możliwości przystąpienia do inwestycji.

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Płaska powinni złożyć deklarację przystąpienia do inwestycji dot. budowy instalacji na wytwarzanie energii elektrycznej (przewidywana ilość instalacji 3 szt.) oraz dot. budowy instalacji na wytworzenie energii cieplnej (przewidywana ilość instalacji ok. 12 szt.). Deklarację (wzór w załączeniu) należy złożyć do Urzędu Gminy Płaska w terminie do końca stycznia (o przystąpieniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Płaska tel. 87 6439065.

Jednocześnie informujemy, iż Gmina Płaska jest zainteresowana przystąpieniem do projektu budowy instalacji OZE na terenie gminy w ramach Funduszy Szwajcarskich, gdzie alokacja środków pozwoli na udział w projekcie większej ilości mieszkańców.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość