baner-artvector.jpg
baner-canalcluster.jpg
baner-intcanalpromo.jpg
baner-polskiład.png
baner-czystepowietrze.png
baner-poryby.png
baner-katalogimprez.gif
b1.png
b2.png
b3.png
b4.png
baner-biblioteka.jpg
baner-kalendarz.jpg
baner-odpady.jpg
a3.jpg
baner-esesja.jpg
rcl.png
cyfrowy urząd baner.png
obywatel_slider.jpg
Mikroporady.jpg
Twoj_e-PIT_baner.png
logo.png
               
 
grafika
Wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”
29-06-2022 Anna Jadeszko
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość

Gmina Płaska otrzymała z Województwa Podlaskiego pomoc finansową w formie dotacji w kwocie 100.000,00 zł na wsparcie budowy pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”.

W związku z przygotowaniem obchodów jubileuszu 200-lecia rozpoczęcia budowy Kanału Augustowskiego, przypadającego na rok 2023, Gmina Płaska planuje budowę pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego” oraz zorganizowanie cyklicznych spotkań w okresie poprzedzającym jubileusz w celu promowania podejmowanych działań w Strefie Kanału Augustowskiego.

Zadanie obejmuje budowę pomnika „Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego”, składającego się z postaci Ignacego Prądzyńskiego i Ksawerego Druckiego Lubeckiego. Będzie to pierwszy pomnik na trasie Kanału dedykowany jego twórcom, celem upowszechnienia wiedzy o historii i dziedzictwie Polski.

Zadanie ma na celu budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości, potrzeby utrwalenia i podjęcia ochrony.

Kanał Augustowski został uznany za pomnik historii w 2007 r. Kanał o długości 101,2 km należy do najdłuższych sztucznych dróg wodnych w Polsce, w tym ok. 50 km jego odcinek położony jest na terenie gminy Płaska, na którym zlokalizowana jest połowa z 18 śluz.

Wykonanie projektu architektoniczno-rzeźbiarskiego pomnika "Inicjatorów i twórców Kanału Augustowskiego" zostało zlecone artyście rzeźbiarzowi Panu Markowi Maślaniec, absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, który jest autorem rzeźb i pomników znajdujących się w Polsce i za granicą.

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
PDF
Zgłoś
nieścisłość